Gửi lại tờ khai khi bị lỗi do sử dụng sai bộ gõ tiếng Việt

 

Bạn không gửi được tờ khai này do sử dụng sai bộ gõ tiếng Việt khi nhập thông tin vào tờ khai. Để gửi được tờ khai, bạn thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Cách 1: Chỉnh lại bộ

1. Cách 1: Chỉnh bộ gõ tiếng Việt và nhập lại dữ liệu vào tờ khai, sau đó gửi lại tờ khai

Bước 1: Chỉnh lại bộ gõ tiếng Việt

  • Với bộ gõ Unikey: bạn bấm chuột phải vào biểu tượng bộ gõ Unikey ở góc phải phía dưới màn hình sau đó chọn Unicode dựng sẵn

 

  • Với bộ gõ Vietkey: bạn bấm chuột phải vào biếu tượng bộ gõ Vietkey ở góc phải phía dưới màn hình sau đó chọn Unicode

 

Bước 2: Nhập lại dữ liệu vào các tờ khai và gửi lại

2. Cách 2: Tách riêng tờ khai chính và phụ lục, sau đó gửi lại

Bước 1: Bạn chạy phần mềm HTKK và chọn kết xuất các tờ khai cần kê khai (giống như trước đây, bạn thực hiện kết xuất các tờ khai để kê khai nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế). Việc kết xuất các tờ khai để kê khai thuế qua mạng chỉ có sự khác biệt từ bước 4.2 ở dưới, do vậy bạn cần xem kỹ từ Bước 2 để thực hiện. 

Bước 2: Trên giao diện Nhập tờ khai, bấm nút In để kết xuất tờ khai điện tử.

 

Bước 3: Điền các thông tin vào trong cửa sổ In tờ khai:

  • Trong ô Chọn máy in: chọn CutePDF Writer
  • Trong ô Số bản in: giữ nguyên giá trị mặc định là 1
  • Trong ô Trang in: gõ vào giá trị 1

Sau đó bạn bấm nút In để kết xuất tệp tờ khai.

  

Bước 4: Trên cửa sổ Save As bạn chọn nơi lưu tệp tờ khai (thông thường lưu ở My Document), sau đó bấm nút Save để lưu tệp tờ khai.

 

Bước 5: Trên giao diện Nhập tờ khai bạn bấm vào tên phụ lục (bảng kê) cần kết xuất, sau đó bấm nút Kết xuất để kết xuất tệp phụ lục (bảng kê)

 

Bước 6: Trên cửa sổ File excel export to C:\HTTK-Temp bạn chọn thư mục để lưu (thông thường lưu ởMy Document), sau đó bấm nút Save để lưu lại tệp phụ lục.

 

Lặp lại Bước 5 và Bước 6 này cho đến khi kết xuất hết các tệp phụ lục cần kê khai.

Bước 7: Gửi lại tờ khai chính và phụ lục