Hướng dẫn lựa chọn các thông báo của Java

 

Không thể gửi được tờ khai, ở trạng thái treo, bị dừng mãi ở bảng thông báo: Đang tải công cụ ký điện tử…


Trả lời:

Dưới đây là hướng dẫn xử lý các thông báo yêu cầu bạn xác nhận khi lần đầu đăng nhập trang webNoptokhai.vn.

1. Các thông báo trên trình duyệt Internet Explorer (IE) 7 và 8

 

 (Đối với trình duyệt IE 7, bạn hãy bấm Run ActiveX (Chạy tiện ích))

 

                                      (Đối với trình duyệt IE 8, bạn hãy bấm Run Add-on (Chạy tiện ích))

 

 (Sau đó bấm nút Run (Đồng ý cho chạy))

 2. Các thông báo trên trình duyệt IE 9 và 10

 

(Bạn hãy bấm nút Enable (Bật), sau đó bấm tiếp nút Allow (Cho phép))