Hướng dẫn sử dụng einvoice

 
Hướng dẫn sử dụng einvoice

Download phần mềm HĐĐT Tool Client

Phiên bản ứng dụng  
Ứng dụng phát hành Hóa đơn điện tử  kết nối đến Cơ quan Thuế Tải về
Ứng dụng phát hành Hóa đơn điện tử không kết nối đến Cơ quan Thuế Tải về

 

 

 

Download hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm HĐĐT Tool Client

  1. Download hướng dẫn cài đặt phần mềm tại đây
  2. Download hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đây

Hướng dẫn cập nhật phần mềm HĐĐT Tool Client phiên bản mới nhất

  1. Download file cập nhật phần mềm tại đây
  2. Copy file vừa dowload vào thư mục cài đặt phần mềm và giải nén tại đây (Mặc định là: C:\VNPTVinaphone\VNPT-EInvoice) 

    Hướng dẫn cập nhật phần mềm HĐĐT Tool Client phiên bản mới nhất

  3. Khi giải nén chương trình có thông báo gì thì chọn "Yes to all" 

    Hướng dẫn cập nhật phần mềm HĐĐT Tool Client phiên bản mới nhất

  4. Tại thư mục vừa giải nén xong tìm kiếm và chạy file "AutoUpdate.exe"