Nộp thuế điện tử phiên bản 4.0.0

 

Thông báo nội dung nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử phiên bản 4.0.0


Tổng cục Thuế Thông báo hoàn thành nâng cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử với những nội dung chính như sau:
-         Nâng cấp giao diện nhập Giấy nộp tiền và Giấy nộp tiền nộp thay: Bổ sung thông tin địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu và thông tin loại thuế.
-         Nâng cấp chuẩn ký điện tử, hỗ trợ thông tin ngày ký trên giấy nộp tiền.
-         Nâng cấp ứng dụng đọc hồ sơ thuế XML (iTaxviewer) phiên bản  1.0.7 hỗ trợ đọc giấy nộp tiền XML nâng cấp trong phiên bản này.
 
Người nộp thuế tải phần mềm iTaxviewer phiên bản 1.0.7 tại đường dẫn:
 
Người nộp thuế có thể tham khảo thông tin chi tiết trong hướng dẫn sử dụng tại đường dẫn:
 
 Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.