Giải pháp chuyển đổi số
" Tiết kiệm hơn để sống tốt hơn "

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM, NGUYÊN TẮC SỐ 1 LÀ CÔNG BẰNG ‼️

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM, NGUYÊN TẮC SỐ 1 LÀ CÔNG BẰNG ‼️ Đầu tuần kể lại AC nghe câu chuyện thời Tam Quốc, có chút liên quan đến xây dựng đội nhóm. —- Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, tương truyền vì không muốn hậu thế biết mộ của mình nên trước lúc lâm chung […]

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM, NGUYÊN TẮC SỐ 1 LÀ CÔNG BẰNG ‼️

Đầu tuần kể lại AC nghe câu chuyện thời Tam Quốc, có chút liên quan đến xây dựng đội nhóm.

—-
Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, tương truyền vì không muốn hậu thế biết mộ của mình nên trước lúc lâm chung đã sắp xếp: khi chôn ông chỉ cần có 9 người, 8 người khiêng quan, 1 người đốt lửa, sau khi xong việc thì trả công cho họ 8 lạng bạc.

8 lạng bạc làm sao chia đều cho 9 người? Nếu không có người đốt lửa thì việc phân chia vừa đều cho mỗi người 1 lạng bạc. Trong lúc 8 người kia đang bàn bạc thì người châm lửa ở một bên vừa làm cơm vừa tính toán, anh ta nhận thấy số bạc này không dễ chia, nếu xui xẻo có lẽ mình không có phần, chi bằng hãy hạ độc thủ với họ và toàn bộ số bạc này sẽ thuộc về mình. Thế là người đốt lửa bèn tìm thuốc độc rồi cho vào trong nồi cơm.

Một lúc sau 8 người kia xong việc, họ đã bàn trước cùng nhau, vừa quay ra liền hợp lực đánh chết người đốt lửa. Nhưng sau khi bọn họ ăn uống no say xong, trong lúc đang chuẩn bị chia bạc thì thuốc độc cũng vừa ngấm khiến không ai thoát khỏi cái chết. Vì thế ngày nay không còn ai biết mộ của Gia Cát Lượng ở đâu.

—-
Bài học này thực sự đáng để suy ngẫm trong vận hành Doanh nghiệp. Nếu muốn giữ đội nhóm gắn kết bền lâu, nguyên tắc số 1 là phải rõ ràng, công bằng và sòng phẳng.

Công bằng không có nghĩa là chia đều 1 lạng bạc/ 1 người, nhưng phải có nguyên tắc tương xứng với năng lực, cống hiến và kết quả. Không công bằng là tan rã đội nhóm, hoặc là nhân sự sẽ ra đi, hoặc là ở lại nhưng không gắn kết, và không gắn kết thì sao có hiệu suất cao?

Chia sẻ đầu tuần ‼️

Anh chị đã xây dựng hệ thống KPI, đảm bảo sự công bằng cho hệ thống nhân sự của mình chưa⁉️

 

null

PRO – TEAM

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388

    0989344338