Giải pháp chuyển đổi số
" Tiết kiệm hơn để sống tốt hơn "

Bảng giá chữ ký số HSM (Không cần usb Token)

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ HSM.VIN-CA (KHÔNG CẦN USBTOKEN) DÀNH CHO TỔ CHỨC                                                                             […]

BẢNG GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

HSM.VIN-CA (KHÔNG CẦN USBTOKEN)

DÀNH CHO TỔ CHỨC

                                                                                                                                                                                                                                                 Hà Nội, ngày 01/06/2020

Kính gửi:  Quý khách hàng!

VNSoft trân trọng thông báo bảng giá cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số HSM.VIN-CA như sau:

  1. Chi tiết dịch vụ:
  • Chứng thư số dùng để ký hóa đơn điện tử, thuế, hải quan, các tiện ích mở rộng khác
  • Chứng thư số được lưu trữ trên HSM của khách hàng
  • Độ dài cặp khóa: LCS-CA 2048
  • Tốc độ ký: 256 lần/giây trở lên (tùy tốc độ máy chủ).
  1. Bảng giá cụ thể:

                                                                                                                                                                                        ĐVT: Đồng

null

Ghi chú:

  • Báo giá có hiệu lực từ 01/06/2020 áp dụng cho tất cả các khách hàng đăng ký mới, gia hạn và có thể thay đổi mà không kịp báo trước.
  • Giá Chữ ký số đã bao gồm 10% thuế VAT

T/M CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388

    0989344338