Giải pháp chuyển đổi số
" Tiết kiệm hơn để sống tốt hơn "

Sau thời gian bao lâu doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn điện tử ?

Sau một thời gian dài triển khai ở những đơn vị lớn, sử dụng nhiều hóa đơn, hóa đơn điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trong nền kinh tế. Mặc dù bộ Tài chính đã ban hành nhiều nghị định, thông tư để hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp còn lại chuyển […]

Sau một thời gian dài triển khai ở những đơn vị lớn, sử dụng nhiều hóa đơn, hóa đơn điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến trong nền kinh tế. Mặc dù bộ Tài chính đã ban hành nhiều nghị định, thông tư để hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp còn lại chuyển sang dùng hóa đơn điện tử như Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư  39/2014/TT-BTC, Thông tư 37/2017/TT-BTC … và mới đây nhất là Nghị định 119/2018/NĐ-CP, nhưng hiện các doanh nghiệp vẫn còn khá lúng túng trong công tác này. Một trong số đó là những thắc mắc thời gian doanh nghiệp phải chờ để được sử dụng hóa đơn điện tử.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử bao gồm 3 bước:

  • Bước 1: Ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
  • Bước 2: Tạo hóa đơn điện tử mẫu và gửi lên cơ quan thuế
  • Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Tham khảo: Thủ tục và mẫu đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu hóa đơn điện tử xác thực VN-Invoice
Mẫu hóa đơn điện tử xác thực VN-Invoice

Doanh nghiệp chờ bao lâu để được sử dụng hóa đơn điện tử ?

Tại khoản 2 điều 20 Nghị định 119/2018/NĐ-CP nêu rõ:

Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi Thông báo theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong thời gian 01 ngày làm việckể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

Lưu ý khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Như vậy sau thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ được CQT gửi Thông báo theo Mẫu số 02 về việc chấp nhận hay từ chối được phép sử dụng hóa đơn điện tử. Sau khoảng thời gian nay, nếu CQT không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp còn hóa đơn giấy thì bắt buộc phải thực hiện hủy.

Xem thêm:

Ảnh mẫu số 02:Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế:

Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử
Thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử

Để được tư vấn, hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp, vui lòng liên hệ: 0911 066 388

Tin liên quan

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN
HOẶC CỘNG TÁC - ĐẠI LÝ
HOTLINE: 0911 066 388

    0989344338